Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс

1

О.Энхзаяа

Хэлтсийн дарга

11-320981

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Н.Мэндсайхан

Ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Д.Энхтүвшин

Эрүүл мэндийн боловсрол, салбар хоорондын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Л.Батцэцэг

Хавдар, сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

С. Дулмаа

Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Ж.Энхбаяр

Орчны эрүүл мэнд, осол гэмтлийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Халдварт өвчний тандалт, урьдчилан сэргийлэлтийн алба

 

6

Б.Баатарсүх

Эмнэлгийн халдварын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 7

Ж.Энхцэцэг

Дархлаажуулалт, тарилгат өвчний тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 11-320981

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

Ч.Алтантогосхон

Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

Э.Навчаа

Халдварт өвчний тандалт, шинэ сэргээгдэж буй халдварт өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.