Байгууллагын нэр: Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл

Үйлчилгээний чиглэл: Нийгмийн хамгаалал

Тайлбар: Амбулаторийн нөхцөлд хэсгийн мэдээ алдуулалтанд дор оношлогоо эмчилгээний зорилгоор хэсгийн идээт үрэвсэл, хамрын хөндий, давсаг угаах, биеийн аль нэг хэсгээс ургацаг авах гэх мэт үйл ажиллагааг хийж байгаа ажилбарыг жижиг мэс ажилбар гэнэ.
Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: Эрүүл мэндийн даатгал төлсөн бол төлбөр авахгүй төлөөгүй бол үзлэг 15.000 төгрөг
Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 20 минут
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Эрүүл мэндийн тухай хууль 2011.05.05 13 дугаар зүйлийн 13.4.4   www.legalinfo.mn
УИХ-ын тогтоол Улсын их хурал Иргэний Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль 2002     www.legalinfo.mn
Нийслэлийн харьяа байгууллагын шийдвэр Нийгмийн Даатгалын ерөнхий газар Даатгалын дэвтэргүй буюу даатгал төлөөгүй иргэдийн хураамжийн тухай 2013     www.legalinfo.mn
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс Ажилгүй иргэд нь сайн дурын даатгалыг төлсөн байх
Цахим карт Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл  
Амбулаторийн карт Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл  
Эмчийн бичиг Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл Мэс ажилбар хийх зөвшөөрлийн хуудас. Тухайн байгууллагаас ажилбар хийх тасаг нэгжийн эмч олгоно.
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Дугаар өгөх Цахим бүртгэлийн ажилтан 1 минут 10 минут Ачлааллаас шалтгаалан хугацаа харилцан адилгүй 1
Нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг хийх Нарийн мэргэжлийн эмч 10 минут 15 минут Үзлэгийн цагийн дагуу 1
Жижиг мэс ажилбар хийх Нарийн мэргэжлийн эмч 20 минут 40 минут   2
Картанд бичилт хийж, зөвлөгөө өгөх Нарийн мэргэжлийн эмч 15 минут 20 минут   1
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0