Байгууллагын нэр: Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл

Үйлчилгээний чиглэл: Нийгмийн хамгаалал

Тайлбар: Иргэн өөрийн эрүүл мэндийн байдал болон өвчин эмгэгийг тодруулах зорилгоор өөрийн хүсэл зориг, биеийн байдлаас шалтгаалсан нөхцөл байдал, нарийн эмч нарийн нотолгоонд тулгуурласан оношыг тавихад шаардлагатай цус болон биологийн шингэнд шинжилгээ хийнэ.
Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: 0-16 нас хүртэлх хүүхэд, жирэмсэн, тэтгэврийн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үнэ төлбөргүй. Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэд улиралд нэг удаа 56000 хүртэлх төгрөгний шинжилгээ, үзлэг  оношлогоо үнэ төлбөргүй. Бусад иргэн, аж ахуйн нэгж жишиг үнийн дагуу төлбөр төлнө.
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Эрүүл мэндийн тухай хууль 2011.05.05 36 дугаар зүйл  

http://www.legalinfo.mn

/law/details/49?lawid=49

МУ-ын хууль Улсын их хурал Иргэний Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль 2002.04.25 6 дугаар зүйл   www.legalinfo.mn
Салбарын сайдын тушаал Эрүүл мэндийн яам, Хөдөлмөрийн яам Гадаадаас ажиллах хүч авах, мэргэжилтнийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, мэдээлэх журам 2013.05.03   159 www.moh.mn
Салбарын сайдын тушаал Эрүүл мэндийн яам Жишиг үнэ батлах тухай 2006   277 www.moh.mn
Салбарын сайдын тушаал Эрүүл мэндийн яам Жишиг үнэ батлах тухай 2013   109 www.moh.mn
Салбарын сайдын тушаал Эрүүл мэндийн яам Хүнсний үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ хүүхдийн байгууллагуудын ажиллагчдад тавих урьдчилан сэргийлэх үзлэг 2013   212 www.moh.mn
Салбарын сайдын тушаал Эрүүл мэндийн яам Халдварт өвчний үүсгэгч илрүүлэх, баталгаажуулах, мэдээлэл солилцох, лабораторийн сүлжээний бүтэц ажиллуулах журам 2013   492 www.moh.mn
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс  
Эмчийн бичиг Өрхийн эрүүл мэндийн төв Өрхийн, нарийн мэргэжлийн эмчийн бичиг
Эмчийн бичиг Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл Хэвтэж байгаа эмнэлгийн тасгийн эрхлэгчийн бичиг
Маягт Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 13/А маягт
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Дугаар өгөх Цахим бүртгэлийн ажилтан 1 минут 5 минут   1
Шинжилгээ авах Лаборант 2 минут 3 минут Шинжилгээ өгөхдөө иргэн урд өдөр нь 19 цагаас хойш өөх тостой хоол идэхгүй, гаазтай ундаа, чихэр идэхгүй, өглөө өлөн ирж шинжилгээ өгнө 1
Шинжлэгдэхүүнийг шинжлэх Лаборант, Лабораторийн эмч 1 өдөр 7 өдөр   2
Шинжилгээний дүнг өгөх Лаборант, Лабораторийн эмч 2 минут 10 минут   2
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0