Захиргаа, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

Нэр

Албан тушаал

Холбогдох утас

Цахим шуудан

1

Г.Баянжаргал

Хэлтсийн дарга

70110500

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Удирдлага, төлөвлөлтийн алба

1

 Б.Одгэрэл

Хүний нөөцийн хөгжил, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй хариуцсан мэргэжилтэн

70110500

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 С.Тунгалаг

Эрүүл мэндийн бодлого төлөвлөлт, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн

70110500

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 

Гадаад харилцаа, эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

70110500

 

 

Р.Мөнгөнцэцэг

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

70110500

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ариунболд

Жолооч

 

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний алба

 

Г.Ариунсайхан

Салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70110500

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Д.Мөнхтуяа

Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70110500

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Д.Лхагвадорж 

Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан

70110500

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Б.Алтанзул

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

70110500

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.