Д/д Барилга байгууламж , их засварын ажлын нэр, хүч чадал, байршил Төсөвт өртөг Гэрээний дүн            /2014 он/ Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч /Тайлбар/ Гэрээний эхлэх дуусах хугацаа Гүйцэтгэлийн хувь Тайлбар
  Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 471-р тушаал НЗД-ын 2014 оны А/37-38
  ШИЛЖИХ
1 Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засвар       200,000,000        174,000,000 Зэс Орд ХХК 2014.01.06 2014.03.20 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
2 Сүхбаатар ЭМН-ийн барилгын засвар гадна тохижилт       170,000,000        168,301,086 Сор-хур ХХК  2013.11.15 2014.05.01 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
3 СХД ЭМН-ийн 3-р амбулаторийн барилгын засвар       150,000,000        139,289,484 Их галтайн оргил ХХК 2013.10.04 2014.01.23 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
4 Чингэлтэй ЭМН барилгын засвар       220,000,000        210,438,653 Цагаан зуун ХХК  2013.10.14   2014.12.20 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
5 Чингэлтэй ЭМН-ийн 2-р амбулаторийн барилгын засвар         15,764,000          15,764,000 Хан интернейшнл солюшн ХХК 2013.09.14 2014.01.23 30% 2014 оны 03 сарын 10-нд гүйцэтгэгч хийсэн ажлын гүйцэтгэлээ ирүүлсэн. Дотоод аудитад газар дээр нь ажлыг танилцуулж гүйцэтгэлийг эцсийн байдлаар хийж ирүүлэхээр болсон.2014.04.15-нд комисс ажилласан.Акт баталгаажиж байна. Акт 2014.04.28-нд 14/16 тоотоор баталгаажсан.
6 Чингэлтэй ЭМН-ийн 1,2-р Поликлиникийн барилгын засвар       280,000,000        256,868,020 Ньюборнь ХХК 2013.10.10 2014.01.23 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
7 Баянзүрх дүүргийн ЭМН-н 1-р амбулаторийн барилгын засвар       200,000,000        138,619,558 Сүр гантүлхүүр ХХК  2013.11.20 2014.05.04 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
8 1-р амаржих газрын А, Б блокийн дулааны узель. Цахилгаан шатны засвар шинэчлэл       150,000,000        149,912,326 Мон энерго строй ХХК 2014.03.21                       2014.06.05 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
9 Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар тохижилт       180,000,000        176,446,326 ЭКО ВОЛСС ХХК  2013.11.05 2014.07.01 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
  ШИНЭ
10 Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын их засвар          0 Тендер нээж, зөвлөмж хүргүүлсэн боловч МУ ЗГ-ын 2014.09.18-ны 291 тоот тогтоолын дагуу гэрээ хийгдэх боломжгүй улмаас НХОГ-оос 2014.10.20-ны өдөр зөвлөмж буцаасан. 2014.10.30 2/1160 тоотоор ЭМЯ-нд ирэх оны төсөвт суулгаж өгөх тухай албан хүсэлтийг хүргүүлсэн.
11 Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын их засвар       467,000,000 438,234,753 Пи Эм ХХК 2014.06.27 2014.09.30 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
12 Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын дотор засвар       175,000,000        165,025,505 Баядах Өргөө ХХК 2014.06.15-2014.07.30 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
13 Нийслэлийн Зооноз өвчин судлалын төвийн барилгын засвар         13,000,000          12,999,313 Мини макс ХХК 2014.09.15 2014.10.06 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
14 Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №1, №2-ын барилгын засвар       165,000,000 151,944,344 Тамга Уул ХХК 2014.05.21-2014.07.04 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
15 Жаргалант тосгоны эмнэлгийн барилгын засвар, гадна хашаа       140,000,000        123,426,128 Ньюборнь ХХК 2014.01.05  2014.06.25 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
16 Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн №1-ийн барилгын засвар         55,000,000          50,000,000 Чулуун Өргөө ХХК  2014.05.16 2014.07.07 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
17 Сонгино хайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №2-ийн барилгын засвар         80,000,000          72,938,557 Хөлөг Од ХХК 2014.05.29  2014.07.05 100% Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
  Нийт санхүүжилт     2,660,764,000      2,444,208,053        
  Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны 18/19-, НЗД 2014 оны А/594
1 ХУДЭМТ-ийн цахилгаан шат         78,000,000          78,000,000       Тендер 2014.10.10-нд нээлт хийж зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ 2014.11.14-нд байгуулагдсан. Дуусах хугацаа 2015.01.15. Цахилгаан шатны захиалага хийгдсэн. 
2 ХУДЭМТ-ийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөл         80,000,000          80,000,000       Тендер 2014.10.09-нд сайт, 10-нд Өнөөдөр сонинд тус тус нийтлэгдсэн. Тендерийн нээлт 2014.12.24-нд болсон. Үнэлгээний шатандаа
3 II амаржих газрын гадна дулааны шугамын засвар         87,300,000        281,321,024 ОСНААУГ 2014.09.19-2014.11.04   Ажил дуусаж, комисс ажилласан.
А/885       194,021,024      
  Нийт        439,321,024        439,321,024