Д/д Нэр  Тоо ширхэг Төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч /Тайлбар/ Гэрээт ажлын эхлэх дуусах хугацаа Гүйцэтгэлийн хувь Ажлын явцын талаарх тайлбар Шийдвэрийн дугаар
1 Нийслэлийн Өргөө амаржих газарт 3       59,000,000.00        58,952,000.00 "Интер Сайнс"ХХК 2014.11.28 2014.12.28 90% тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэж өгсөн НИТХ-ын 2014 18/19 тогтоол,НЗД 2014 оны А/582 захирамж
2 Хан -Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд 13        307,600,000.00         282,151,000.00 "Нуган Ирейд" ХХК 2014.11.11 2015.01.12 50% нийлүүлэх шатандаа НИТХ-ын 2014 18/19 тогтоол,НЗД 2014 оны А/128 захирамж
  Нийт          366,600,000.00         341,103,000.00