Ажлын байрны нэр: Рентген техникч

Ажлын байрны чиг үүрэг:

Байгууллага, стационар, хэсгийн чиг үүргийн хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

Анагаах ухааны боловсрол олгох сургууль төгссөн, нарийн мэргэжлээр мэргэшсэн.