Нийслэлийн Хүрээ амаржих газарт дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна.
 

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч -3
Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний эмч -2

Сувилагч -2
Эх баригч -1
Эрдэм шинжилгээ сургалт гадаад харилцаа хариуцсан ажилтан-1
Клиник эм зүйч-1
Aрхивын эрхлэгч -1 

Утас: 99227292