2014 оны эхний 10 сарын байдлаар ор бүхий 88 эмнэлгээс 22 буюу 25% нь бааз мэдээллээ бүрэн гүйцэд ирүүлсэн байна. Доорх нэр бүхий эмнэлгүүд нь base 2002 буюу эмнэлгээс гарагч, base 1002, 1003 буюу БЗДХ-​ын бааз мэдээллээHinfo3.0 програмд дутуу шивсэн байгаа тул 2014 оны 11 сарын 20-​ны дотор Hinfo 3.0 програмд бааз мэдээллээ бүрэн шивж оруулан НЭМГ-​ын бааз мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Мөнхзултай тулгалт хийнэ үү. Жич: Бааз мэдээллээ бүрдүүлээгүй тохиолдолд 2014 оны тайланг хүлээн авахгүй болохыг мэдэгдэе. Утас 329114

 

Статистик, хяналт шинжилгээний хэлтэс

Ортой эмнэлгүүд

Эмнэлгийн нэр

Шуурхайд мэдээлсэн эмнэлгээс гарагчийн тоон мэдээ

Hinfo 3.0 програмд шивсэн эмнэлгээс гарагчийн бааз мэдээлэл

Зөрүү

1

Амин-​Эрдэнэ

773

679

–94

2

Авецина

1205

0

–1205

3

АВМА

276

246

–30

4

АСЭ

721

717

–4

5

Буянт оношилгоо

667

585

–82

6

Бурам номиун

543

264

–279

7

Буянт-​Ээж

478

211

–267

8

Бүсгүй

400

2

–398

9

Бумаа санаа

537

0

–537

10

Бум-​Энэрэл

347

344

–3

11

Гэгээмед

604

571

–33

12

Гарьд манлай

714

559

–155

13

Далд-​Увидас

748

398

–350

14

Дангал

176

0

–176

15

Дархан-​Оточ

666

67

–599

16

Далд засал

1051

925

–126

17

Жинст

994

882

–112

18

Замбага трейд

335

282

–53

19

Зуун наст

398

133

–265

20

Идэрмэг

325

286

–39

21

Их зайсан

316

313

–3

22

Корсан

265

200

–65

23

Манал-​Оточ

448

0

–448

24

Мангут

1027

358

–669

25

Мишээлбурам

436

1

–435

26

Мөнх-​Оньч

331

220

–111

27

Мөнхийн ус

130

69

–61

28

Натул

307

192

–115

29

Номун

3293

2519

–774

30

Орбита

184

62

–122

31

САНТЭ

72

21

–51

32

Солонго

318

0

–318

33

Таны төлөө бид

1016

783

–233

34

Талимаа

225

77

–148

35

Топуна

510

483

–27

36

Туйплин /​Эрин /

1005

1000

–5

37

Түмэншанд

328

315

–13

38

Флошийп

714

0

–714

39

Хүмүүн

381

118

–263

40

Хасу манал

282

129

–153

41

Хоржимиза

462

46

–416

42

Хулж боржгон

388

366

–22

43

Хазаадай

328

327

–1

44

Хатан ижий

308

52

–256

45

ЦНС

834

830

–4

46

Чимэг-​Оюу

488

460

–28

47

Шагдарсүрэн

421

261

–160

48

Энх-​Ану

351

297

–54

49

Энхийн төлөө

37

0

–37

50

Энхжил

642

259

–383

51

Энх-​Ундрага

2196

1433

–763

52

Энх саруул

111

0

–111

53

Энэрэл мамоц

254

234

–20

54

Ээлтэй оточ

652

76

–576

55

Эйд

205

0

–205

56

Хосчавхдас

214

86

–128

57

Персон

269

92

–177

58

Үйлсбүтэмж

13

0

–13

59

ЯМНЭ

60

12

–48

60

TDK

17

0

–17

61

Ливмед

150

0

–150

62

Эвт хүч

183

0

–183

63

Алтан хүн

52

0

–52

64

Миносоталайф

59

0

–59

65

Скай интернешль Тойгийн тал ХХК

59

0

–59

66

Аюурвед

464

1

–463

БЗДХ–ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг амбулаторийн эмнэлэгүүд

д/​д

Эмнэлэгийн нэр

Шуурхайд мэдээлсэнБЗДХ-​ын тоон мэдээ

Hinfo 3.0 програмд шивсэн БЗДХ-​ын бааз мэдээлэл

Зөрүү

1

Хүрмэн

21

20

–1

2

Мишээл 5

26

4

–22

3

Андромедикал

120

0

–120

4

Гран при

195

0

–195

5

Авицена бат

28

0

–28

6

хос золбоо

62

0

–62

7

Закира

64

46

–18

8

Амина

25

0

–25

9

гэр бүл

90

0

–90

10

Монзакира

71

61

–10