Антибиотик эмийн талаарх мэдлэг хандлагыг сайжруулах АНТИБИОТИКИЙГ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХЭРЭГЛЭЕ долоо хоногийг 11 сарын 14-нөөс - 20-ны өдрүүдэд дэлхий нийтээрээ тэмдэглэж байна.

Өнөөгийн нөхцөлд:

1.   Антибиотикийн зохистой хэрэглээ, түүнийг буруу хэрэглэснээс гарах сөрөг нөлөөний талаар мэдлэг хангалтгүйгээс ам дамжсан яриагаар антибиотикийг дур мэдэн замбараагүй хэрэглэх

2.     Эмийн сангаас антибиотикийг эмчийн жоргүйгээр олгох

3.     Эмчийн заавар зөвлөмжийг дагахгүй, эмийг уух ёстой цаг хугацаанд уухгүй байх

4.     Эмч антибиотикийг буруу сонгох, зөвлөх зэрэг асуудлууд түгээмэл байна.

Read more...

Нийслэлийн хэмжээнд амбулаторийн үзлэгт 69090 хүн хамрагдсанаас 3988 хүн буюу 5.8% нь Томуу, томуу төст өвчинтэй гэж оношлогдсон нь өнгөрсөн 7 хоногийн дунджаас 1.2%-иар нэмэгдсэн байна. Нийт өвчлөгсдийн дийлэнхи буюу 88.4%-ийг 0-9 насны хүүхдүүд эзэлж, хүүхдийн түргэн тусламжийн дуудлагын 42.5% нь томуу, томуу төст өвчтэй байжээ.

Read more...