Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудаас Улаанбаатар хотын бүх аж ахуй нэгж байгууллагуудад хандан дараах уриалгыг хүргүүлж байна.

            Хүйтний ирч чангарч, халтиргаа гулгаа ихээр үүсэж,осол гэмтэл нэмэгдэж байгаа тул НИТХ-ын 2009 оны 63, 2012 оны 61, 2013 оны 13 дугаар тогтоолууд, нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1125 дугаар захирамжийн дагуу аж ахуй нэгж байгууллагууд ойр орчныхоо 50 метр талбайн цас, мөсийг тогтмол цэвэрлэж осол гэмтлээс сэргийлэхийг уриалж байна. 

Read more...

Антибиотик эмийн талаарх мэдлэг хандлагыг сайжруулах АНТИБИОТИКИЙГ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХЭРЭГЛЭЕ долоо хоногийг 11 сарын 14-нөөс - 20-ны өдрүүдэд дэлхий нийтээрээ тэмдэглэж байна.

Өнөөгийн нөхцөлд:

1.   Антибиотикийн зохистой хэрэглээ, түүнийг буруу хэрэглэснээс гарах сөрөг нөлөөний талаар мэдлэг хангалтгүйгээс ам дамжсан яриагаар антибиотикийг дур мэдэн замбараагүй хэрэглэх

2.     Эмийн сангаас антибиотикийг эмчийн жоргүйгээр олгох

3.     Эмчийн заавар зөвлөмжийг дагахгүй, эмийг уух ёстой цаг хугацаанд уухгүй байх

4.     Эмч антибиотикийг буруу сонгох, зөвлөх зэрэг асуудлууд түгээмэл байна.

Read more...