Хүйтний улиралд нэмэгдэх хандлагатай байгаа амьсгалын замын халдварт өвчнөөс гэр ахуйн нөхцөлд хэрхэн урьдчилан сэргийлэх аргуудыг энэхүү зөвлөмжөөс сонирхоорой.

Эцэг эхчүүдийн хувьд эдгээр аргуудаас суралцаж, амьдралынхаа өдөр тутмын дадал болгон хэвшүүлэх нь нэн тустай юм.

Read more...

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудаас Улаанбаатар хотын бүх аж ахуй нэгж байгууллагуудад хандан дараах уриалгыг хүргүүлж байна.

            Хүйтний ирч чангарч, халтиргаа гулгаа ихээр үүсэж,осол гэмтэл нэмэгдэж байгаа тул НИТХ-ын 2009 оны 63, 2012 оны 61, 2013 оны 13 дугаар тогтоолууд, нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1125 дугаар захирамжийн дагуу аж ахуй нэгж байгууллагууд ойр орчныхоо 50 метр талбайн цас, мөсийг тогтмол цэвэрлэж осол гэмтлээс сэргийлэхийг уриалж байна. 

Read more...