Нийслэлийн харьяалалд сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын үүсгэн байгуулагч, дарга, эмч, мэргэжилтэн нарт зориулсан  “Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний өнөөгийн чиг хандлага” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгуулна.