Иргэд эрүүл ахуйн зөв дадлыг алхам тутамдаа хэвшүүлж, үерийн усны аюулын үед эрүүл мэндээ хамгаалах энгийн аргуудыг хэрэгжүүлэх боломжтой.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР