Иргэд үерийн гамшгийн дараа ундны ус, хоол хүнсний аюулгүй байдалдаа хяналт тавьж, зөв зохистой хэрэглэх нь зайлшгүй шаардлагатай асуудал юм.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР