Жил бүрийн долдугаар сарын эхний долоо хоногоос наймдугаар сарын дунд үе хүртэл шарилж, луулийн төрлийн ургамал цэцэглэн, улмаар дохиурын тоос нь агаарт хэт ихэссэнээр хүн амын дунд ургамлын тоосны шалтгаант харшил өвчнийг үүсгэх гол нөхцлийг бүрдүүлдэг байна.

   Тиймээс улиас болон шарилжийн төрөл, луулийн овгийн ургамлын тоосжилтыг хэрхэн бууруулах аргууд, мөн ургамлын тоосны харшилтай хүмүүст эрүүл мэндийн энэхүү зөвлөмжийг Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас ард иргэдэд хүргэж байна. 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР