Үер усны аюулын дараах эрүүл мэндэд учирч болзошгүй эрсдэл, халдварт өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар энэхүү зөвлөмжийг хүргэж байна.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР