"Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй эмнэлэг, сувилал, эмийн сан нь дор дурдсан баримт, бичгийг бүрдүүлж, битүүмжлэн 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө тухайн аймгийн Эрүүл мэндийн даатгалын тасагт, Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт ирүүлнэ үү. Дэлгэрэнгүйг энд дарж авна уу