Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч - Нийслэлийн Засаг даргын орлогч /Ш.Анхмаа/-ийн баталсан удирдамжийн дагуу Нийслэлийн Засаг даргаас тусгай зөвшөөрөл олгосон хувийн хэвшлийн шүдний эмнэлгийн үйл ажиллагаанд 2018 оны 6-р сарын 04 - 29 хооронд хяналт, үнэлгээ хийнэ. Хяналт, үнэлгээг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар болон мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, ТББ-ыг оролцуулан зохион байгуулах болно.

Хяналт, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлттэй энд дарж танилцана уу.