“Гематологийн арга техник ба цусны түрхэцийн шинжилгээний ач холбогдол” сургалт болох тул лабораторийн эмч, лаборант нарыг оролцохыг урьж байна.

Сургалт:2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд 13.00-17.30 цагийн хооронд явагдана.

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР