“Хүүхдийн амьсгалын тогтолцооны өвчний урт хугацааны сэргээн засах эмчилгээг  өдрийн эмчилгээний журмаар хийх” төслийг  ЧД-ийн ЭМТ-ийн  Хүүхдийн амбулаторит хэрэгжүүлж, жишиг болгох ажлын хүрээнд тус амбулаторийн эмч, сувилагч нарт зориулсан “Хүүхдийн амьсгалын тогтолцооны өвчний үеийн сэргээн засах, уламжлалт анагаах ухаан эмчилгээ” сургалтыг 2018 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгууллаа.

 

НЭМГ нь АШУҮИС, ЭХЭМҮТ-тэй хийсэн харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүрээнд энэхүү сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хамтран боловсруулж, тус сургалтыг зохион байгуулсан.

Тус сургалтыг АШУҮИС-ийн Монгол анагаах ухааны олон улсын сургуулийн багш АУ-ны доктор Н.Оюунцэцэг, АУ-ны доктор Н.Занди, АУ-ны магистр Г.Мөнхзул, ЭХЭМҮТ-ийн Хүүхдийн сэргээн засах тасгийн эрхлэгч АУ-ны магистр Д.Болормаа, АУ-ны магистр Б.Ренчинханд, ЭМЯ-ны Сэргээн засах судлалын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүн, зөвлөх багш АУ-ны доктор Г.Туяа нар удирдан явуулсан бөгөөд  Хүүхдийн амбулаторийн эмч сувилагч нар хүүхдийн амьсгалын  тогтолцооны өвчний үеийн сэргээн засах, УАУ-ны тусламж үйлчилгээг үзүүлэх мэдлэг чадвартай болсон.