Архийг хэтрүүлж хэрэглэснээр тухайн хүний эрүүл мэндэд учрах сөрөг нөлөө, хор уршиг ямар хэмжээнд хүрч болохыг энэ зөвлөмжинд тодорхой байдлаар харуулжээ. Хүний биед гарах ерөнхий өөрчлөлт болон эрхтэн системийн үйл ажиллагааг хэрхэн алдагдуулж буйг эндээс сонирхоорой.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР