Гадаад орчны агаарын бохирдлын эх үүсвэрт олон төрлийн хүчин зүйлс багтдаг бөгөөд хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж буй агаар, орчны бохирдлыг бууруулахад иргэдийн оролцоо тун чухал юм.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР